• سلام دوستان کام به کام از اولین روز ماه مبارک رمضان دوباره شروع به فعالیت کرده است امید واریم که هیچ وقت دیگه این فعالیت قطع نشود و همیشه مستمر باشد با امید روزای بهتر

من لرم...

درود من عمو لره ام:

یه دهاتی! توی ده من هیچ ماشینی برا هیچ دختری بوق نمیزنه!! توی ده من هیشکی هُل هُل نمیکنه سوار اتوبوس یا مینی بوس بشه همه به هم تعارف میکنن توی ده من همه به هم سلام میکنن و آخر سلام شون میگن بفرمایین خونه! توی ده من با همه ی فقر و تنگدستی مردم، هیچ کس شام به اندازه ی خودش نمیپزه بلکه سهم مهمون ناخوانده هم بیشتر وقتها اضافه میاد توی ده من وقتی دوتا ماشین به هم میزنن به همدیگه فحش نمیدن میگن " هیچیت ناوی خورزمار؟ " توی ده من هیچ پسری به دختر مردم متلک نمی ندازه توی ده ما همه ی بوق ماشین ها برا سلام کردنه نه فحش دادن و داد کشیدن توی ده من هیشکی به هیشکی نمیگه " اوهوی خَره " میگن عامو، خورزمار، دایی توی ده من هنوز موی سفید احترام داره هنوز همسایگی حرمت داره هنوز مردی و مروت هست هیشکی توی ده ما تو پارک نمی خوابه هیچ غریبه ای شب بیرون نمی مونه یه شب به ده ما بیا ببین برا مهمون کردنت دعوا میشه اما من من عمو لره ام بیچاره ای که همه ی این چیزها رو گذاشت و شد همشهری تو که تو براش جک درست کنی!!و بهش بگی دهاتی بی فرهنگ ما با فرهنگیم یا تو؟ ا
 
بالا