• سلام دوستان کام به کام از اولین روز ماه مبارک رمضان دوباره شروع به فعالیت کرده است امید واریم که هیچ وقت دیگه این فعالیت قطع نشود و همیشه مستمر باشد با امید روزای بهتر

معرفی کتاب و مجلات معماری

*ZARSA*

عضو
در مورد نويسنده كتاب مباني و مفاهيم در معماري معاصر غرب
دکتر قباديان Doctor Vahid Ghobadian
http://press.ut.ac.ir/press.e/auther/p-ghobadian.gif

Born in 1956 in Tehran. He obtained his B.E Degree in 1981 and M.E Degree in Architecture in 1983 from The state university of Ohio, USA. After coming back to Iran he obtained his Ph.D Degree from The Azad Islamic university in 2000. Doctor Vahid Ghobadian has been assistant professor in The state university of Ohio, and has taught in the university of Iran since 1985 till date, these university include The AbouAhisina university of Hamedan, Tehran university, The Azad Islamic university of Tehran, Imam Khomeini university in Ghazvin, pardis university in Isfehan, The Azad Islamic university in Kerman, The Sahand Industrial university in Tabriz and The Azad Islamic university in Ghazvin.
اينم ترجمه متن
دكتر وحيد قباديان در سال 1956 در تهران به دنيا آمد.مدرك ليسانس را در سال 1981 و فوق ليسانس را دز سال 1983 دردانشگاه ايالت اوهايو در آمريكا در رشته معماري گرفت .بعد از بازگشت به ايران او مدرك دكتري را در دانشگاه آزاد اسلامي در سال 2000 گرفت.دكتر وحيد قباديان در دانشگاه اوهايو دستيار استاد بود و از سال 1985 در دانشگاه هاي ايران تدريس مي كرد از جمله دانشگاه ابو علي سينا در همدان ،دانشگاه تهران،دانشگاه ازاد اسلامي تهران،دانشگاه اما م خميني در قزوين،دانشگاه پرديس در اصفهان،دانشگاه آزاد اسلامي كرمان ،دانشگاه صنعتي سهند در تبريز و دانشگاه آزاد اسلامي قزوين .
منبع :http://yousefi.persianblog.com
 

*ZARSA*

عضو
يكي از كتاب هاي معروف كه حتما فكر مي كنم دست هر دانشجوي معماري يكي هست و يا لااقل يك بار اونو ديده همين كتاب خانم زاها حديد هست

عكس جلد
ZAHA HADID
2004 1983
Publication:ELcroquis
سايت انتشارات
سرفصل ها
Biography

Interview [with Zaha Hadid]​

Conversation[with Zaha Hadid]​

Landscape as Paln
MOHSEN MOSTAFAVI​

The Angle in the Labyrinth[on the architecture of Zaha Hadid ]​

Forms [of indetermination]​

In Times of Ennui​
 

*ZARSA*

عضو
عنوان :زيبايي شناسي در معماري
نويسنده :يورگ گروتر
ترجمه :دكتر جهانشاه پاكزاد ،مهندس عبدالرضا همايون
ناشر:انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي
كه قبلا اين كتاب با عنوان زيبا شناختي در معماري منتشر شده است.
چاپ دوم :1383
فهرست مطالب رو به صورت خلاصه براتون مي نويسم
1.فرهنگ و سبك
2. زيباشناختي و زيبايي
3.محيط و مكان
4. فضا
5. فرم يا صورت
6.هماهنگي
7.زمان و مسير
8.نور و رنگ
9. علائم
10.جزءو كل
كه هر قسمت شامل عناوين زيادي هست .
 

*ZARSA*

عضو
عنوان كتاب:معنويت در هنر -كاندينسكي
نويسنده :واسيلي كاندينسكي-Kandinsky،Wassily
مترجم:اعظم نوراله خاني
انتشارات:اسرار دانش
چاپ دوم
فهرست
بخش اول:درباره زيبايي شناسي عمومي
مقدمه
جنبش سه ضلعي
انقلاب معنوي
هرم
بخش دوم :درباره نقاشي
تأثير روانشناختي رنگ
زبان فرم و رنگ
تئوري
هنر و هنرمند
نتيجه گيري
 

*ZARSA*

عضو
عنوان كتاب: كندوكاوي در تعريف طراحي شهري.
مولف: دكتر كورش گلكار(1338- استاديار طراحي شهري دانشگاه شهيد بهشتي).
چاپ اول: پاييز 1378.
ناشر: انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران.
66 صفحه – قيمت سال 78 550 تومن.
كتابخانه ملي ايران: 15455- 78م

فهرست مطالب:
1- مقدمه:
"هدف از اين نوشتار،*كندوكاو در تعاريف گوناگوني است كه دانشمندان از مفهوم "طراحي شهري" پيشنهاد كرده اند. " (ص1)
تو اين بخش نحوه بررسي در هدف تحقيق رو نوشته. بر سهل و ممتنع بودن تعريف طراحي شهري هم اشاره كرده و گفته كه سهله چون بسياري از صاحبنظرا در موردش تعريف ارايه كردن و ممتنع چونكه با نگاهي عميقتر به اين تعاريف، ارايه تعريف واحد و مشخص كه در برگيرنده تمامي خصيصه هاي اين رشته باشه،*بسيار دشواره.
در آخر هم گفته كه براي شناخت محورها و خصايص مورد مناقشه صاحبنظران،* در اين پژوهش از روش "تحليل محتوا" استفاده كرده. يعني از بين آثار مكتوب كساني كه در اين زمينه صاحب انديشه و كلام اند،* ساختمايه هاي اصلي مفهوم طراحي شهري رو بيرون كشيده و اونا رو مقايسه كرده.

2- زمينه ظهور و رواج رشته طراحي شهري.

الف- بسياري از نظريه پردازان طراحي شهري رو به عنوان واكنشي درقبال شكست جنبش معماري مدرن مي دونن. كه تكوين و رشد اون به دليل توجه روز افزون به واقعيتيه كه معماري مدرن ازش غافل بوده : تجربه انساني شهر.
ب- يه عده ديگه معتقدند كه اين رشته از عدم توفيق رشته برنامه ريزي شهري در پرداختن و سامان دهي محيط مصنوع نشات گرفته.
پ- شكاف و فاصله بين معماري و برنامه ريزي شهري هم يكي از مهمترين دلايل پيدايش اين حرفه معرفي شده.
ت- ...
به طور كلي دلايل ايجاد و رونق اين رشته به دو دسته عوامل متقدم و عوامل متاخر تقسيم شدن. عوامل متقدم همون علل پديد آورنده اين رشته هستند و عوامل متاخر باعث تداوم و رواج اون شدن.
(تاريخ شكلگيري رسمي اولين دوره هاي طراحي شهري در امريكا و در دهه 1960 عنوان شده)

3- تعاريف متقدمان از طراحي شهري(بخشي و جزء گرايانه)

- اولين تلقي ها از طراحي شهري تحت عنوان "معماري بزرگ" (خاص معدودي معماران بزرگ زمان) ياد شده.
- طراحي فضاي بين ساختمانها از ديگر تعاريف اين دوره بوده.
- يكي از مفاهيم اصلي طراحي شهري،* مفهوم "ايجاد ارتباط" ـه كه تو تعريف كلارنس اشتاين(1955) اومده : " طراحي شهري هنر خلق ارتباط بين ابنيه با يكديگر و همچنين خلق ارتباط بنن ابنيه و قرارگاه طبيعيشان مي باشد،*به نحوي كه امكان زندگي معاصر فراهم آيد."
- خصلت زيبايي شناختي هم يكي از مهمترين خصايص طراحي شهري در تعاريف بوده. ( گوت هايم Gutheim 1963 )
- خصيصه سه بعدي بودن از متداول ترين ويژگيهاي مورد اشاره صاحبنظران بوده.
- "بزرگي موقعيت مداخله" هم همينطور/
- بطور كلي در تعاريف متقدم اين رشته، يا تاكيد بر فرم بوده و يا عملكرد. در صورتي كه بعدها توسط متاخران اين امر رد شده.

- خصيصه هاي بنيادين طراحي شهري.
تو اين فصل 9خصيصه اصلي طراحي شهري تبيين شده.
5- تاريف متاخران از طراحي شهري ( جامع و كل گرا)
6-نتيجه گيري

تو فصل آخر مولف سه مولفه اصلي رو به عنوان مولفه هاي سازنده كيفيت كلي طراحي شهري نام برده:
-كيفيات عملكردي
-كيفيات تجربي-زيباشناختي
-كيفيات زيست محيطي
در نهايت تعريف پيشنهادي خودش رو اينطور عنوان كرده:
"طراحي شهري فعاليتي است ميان رشته اي و گروهي كه توامان در برگيرنده فرآيند مسئله گشايي و راه حل هايي (فرآورده هايي) است كه هدفشان سازمان بخشي كالبدي عرصه عمومي شهري به نحوي است كه موجب ارتقاي كيفيات عملكردي،* زيست محيطي و تجربه زيباشناختي مكانهاي شهري گردد."
 
بالا