• سلام دوستان کام به کام از اولین روز ماه مبارک رمضان دوباره شروع به فعالیت کرده است امید واریم که هیچ وقت دیگه این فعالیت قطع نشود و همیشه مستمر باشد با امید روزای بهتر

*** شبزندهداری بیمارتان میکند؟ ***

[h=2]شبزندهداری بیمارتان میکند؟[/h]


شبزندهداری بیمارتان میکند؟
بارها و بارها در مطالبتان دیدهام که به خواب شبانه زود تاکید زیادی میکنید، چه برای کاهش وزن و چه برای افزایش وزن، میخواهم بدانم علت این همه تاکید چیست؟

قبل از پرداختن به هر نکتهای باید بدانید که خواب کافی و بهموقع در کنار یک برنامه غذایی اصولی در چند مورد نقش اساسی دارد؛ اول از همه به حفظ سلامت بدن کمک میکند، همچنین باعث جذب مواد معدنی شده و در راستای همین مواد زائد را از بدن دفع میکند. اما در ادامه بهتر است بدانید در هر ساعتی چه اتفاقاتی رخ میدهد.
* ساعت 9 تا 11 شب زماني است براي از بين بردن مواد سمي و غيرضروري كه اين عمليات توسط آنتياكسيدانها انجام ميشود. در اين ساعات بهتر است بدنتان در حال آرامش باشد، در غير اين صورت بر سلامتي خود اثر منفي گذاشتهايد.
* ساعت 11 تا یک نيمهشب عمليات از بين بردن مواد سمي در كبد ادامه دارد، البته اگر شما در خواب عميق غوطهور باشيد. ضمنا در اين مدت، با فعالتر شدن هورمون رشد و بازسازي، ترميم بافتهاي آسيبديده و جايگزيني سلولهاي از بين رفته صورت ميپذيرد.
* ساعت یک تا سه نيمه شب، عمليات سمزدايي در كيسه صفرا طي يك خواب عميق به طور مناسب انجام ميگيرد.
* ساعت سه تا پنج صبح، عمليات سمزدايي در ريهها اتفاق ميافتد. برخي مواقع ديده ميشود كه افراد در اين زمان به سرفه يا عطسه شديد دچار ميشوند.

* ساعت 5 تا 7 صبح، ادامه اين عمليات در روده بزرگ كاملتر شده و نهايتا به عمل دفع مواد زائد منجر ميشود.
* ساعت 7 تا 9 صبح جذب مواد مغذي به بهترين وضع صورت ميگيرد، پس بهتر است صبحانه را ميل کنید. افرادي كه بيمار هستند، بهتر است صبحانه را ساعت 6:30 ميل کنند. لازم به يادآوري است كه در بين وعدههاي غذايي صرف صبحانه از اهميت ويژهاي براي سلامتي و نشاط برخوردار است.
* كساني كه ميخواهند تناسب اندام داشته باشند، بهتر است ساعت صرف صبحانه براي آنها 7:30 تعيين شود.
* كساني كه اصلا صبحانه نميخورند، بهتر است عادت خود را تغيير دهند و ساعت 9 يا 10 صبح صبحانه بخورند و از آن پس مشاهده کنید كه چقدر قدرت تحمل و يادگيري آنها افزونتر و خستگي و دلمردگيشان كمتر و كمتر ميشود.
* از نيمههاي شب تا ساعت چهار صبح، مغز استخوانها عمليات خونسازي را انجام ميدهد.
باتوجه به نکاتی که گفته شد، شاید خیلی از افراد از این به بعد سعی کنند عادتهای شبزندهداری خود را ترک کنند یا برای داشتن بدنی سالمتر ساعت خوابشان را درست تنظیم کنند. فراموش نکنید دير خوابيدن و دير بلندشدن از خواب باعث ميشود نهتنها مواد سمي از بدن دفع نشود، بلكه در روند بسياري از برنامههاي حياتي ارگانهاي مختلف بدن نيز كاستي رخ بدهد.
همچنین در مورد افرادی که شبزندهدار هستند و در طول روز به خواب میروند، باید به این نکته اشاره کرد که اگر توجه داشته باشند، روزبهروز كسلتر، بيحوصلهتر و بدنشان شلتر و استخوان آنها از مواد معدني تهيتر ميشود و به دفع كلسيم ميپردازد. چراکه هورمونهاي فعال شده جهت كار، حركت و تحكيم بافتهاي مختلف بدن به كار گرفته نمیشود.

منبع : مجله سیب سبز
 
بالا