• سلام دوستان کام به کام از اولین روز ماه مبارک رمضان دوباره شروع به فعالیت کرده است امید واریم که هیچ وقت دیگه این فعالیت قطع نشود و همیشه مستمر باشد با امید روزای بهتر

برگزاری آیین جشن سده زرتشتیان در یزد

saleh

عضو
برگزاری آیین جشن سده زرتشتیان در یزد
زرتشتیان یزد آئین جشن سده امسال را بعدازظهر جمعه 10 بهمن 1393 در روستای چم یزد برگزار کردند. جشن "سده" بزرگترین جشن آتش و یكی از كهنترین آیینهای شناخته شده در ایران باستان است. این جشن به یاد آورنده اهمیت نور، آتش و انرژی است. چنانکه از کتابها و اسناد تاریخی برمیآید جشن سده جنبه دینی نداشته و تمام داستانهای مربوط به آن غیردینی است و بیشتر جشنی کهن و ملی به شمار میآید و وارث حقیقی جشن سده نه تنها ایرانیان بلکه میراثی است که به بسیاری از کشورهای همسایه ایران نیز راه یافته است.

تا پیش از حمله اعراب به ایران در قرن هفتم میلادی، اکثر ایرانیان در امپراتوری قدرتمند پارس، زرتشتی بودهاند که در برگزاری این جشن در آغاز شامگاه دهم بهمنماه، همه مردمان سرزمینهای ایرانی بر بلندای كوهها و بام خانهها، آتش برمیافروختند. زرتشتیان کنونی در کنار شعلههای آتش و با توجه به زبان و فرهنگ خود، سرودها و ترانههای گوناگونی را میخوانند. آنها آرزوی رفتن سرما و آمدن گرما و نور را میکنند و امید پیروزی نور بر ظلمت را در دل تازه نگاه میدارند. همچنین در برخی نواحی، به جشنخوانی، بازیها و نمایشهای دستهجمعی نیز میپردازند.

جمع شدن زرتشتیان در اطراف آتشی بزرگ در جشن سده به افتخار آتش و شکست نیروی تاریکی و سرماست. در ادامه این ایمیل، تصاویر منتشر شده از خبرگزاری مهر را در این رابطه می بینید.
تصاویر از گروه اینترنتی پرشین استار
 
بالا