• سلام دوستان کام به کام از اولین روز ماه مبارک رمضان دوباره شروع به فعالیت کرده است امید واریم که هیچ وقت دیگه این فعالیت قطع نشود و همیشه مستمر باشد با امید روزای بهتر

نرم افزار تحلیل کمانش ستون

*ZARSA*

عضو
Slender strut (column) buckling
-----------------------------------

لینک دانلود
----------------------------------

The program is designed to calculate the optimum cross-section and perform strength check of slender struts strained for buckling. The program includes:

  • Selection of six basic types of buckling.
  • Calculation of area characteristics of 20 types of cross-sections.
  • Design of optimum profile accommodating the set load.
  • Strength check of the strut.
  • Calculation and graphical representation of permitted stress dependent on slenderness rate.
  • A table of materials and a table of area characteristics of W, S, C and L profiles according to ANSI/AISC and I, U, L and T profiles according to DIN/ISO.
 
بالا