تازه چه خبر

خوش آمدید به کام به کام

برای دسترسی به همه ویژگی های ما اکنون به ما بپیوندید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم ، می توانید موضوعاتی را ایجاد کنید ، به موضوعات موجود پاسخ دهید ، به اعضای دیگر خود اعتبار دهید ، پیام رسان خصوصی خود را دریافت کنید و موارد دیگر. همچنین سریع و کاملا رایگان است ، پس منتظر چه هستید؟

سوالات را بپرسید

سوال های خودتان را در هر زمینه ای بپرسید کارشناسان به شما جواب می دهند

ارتباط با دیگران

با دیگران دوستان می توانید پیام و ارتباط بر قرار کنید

پروفایل

تنظیمات پروفایل شخصی خودتان را انجام دهید

آناليز منحني مشخصه زمين با روش حل عددي و تحليلي

صفورا1111

عضو
عضو سایت
عضویت
19 Apr 2014
ارسال ها
385
پسندها
291
امتیاز
0
آناليز منحني مشخصه بايستي هم شامل فاصله از مقطع حفاري و هم شامل زمان، از هنگام عبور مقطع حفاري از مقطع مورد نظر باشد . براي اين منظور مي توان روش هاي حل عددي را به كاربرد . از جمله ديگر روش هاي آناليز روش هاي تحليلي هستند كه روي فرض هاي زيادي استوار شده اند . به همين دليل ممكن است نتايج آن دربعضي از سازه ها كه در عمل با آن مواجه مي شويم دور از واقعيت باشد . درتحقيق حاضر از نتايج نرم افزار عددي phase2 در تحليل مورد مطالعاتي، تونل انتقال آب دشت عباس، استفاده شده وبا در نظر گرفتن تنش اصلي حداقل و جابجايي
شعاعي، منحني مشخصه آن رسم شده است . ضمن اينكه همين منحني با روش تحليلي ( تئوري هاي مختلف ) نيز ترسيم شده است . مقايسه و آناليز اين دو نوع منحني بيانگر تغيير رفتار منحني مشخصه زمين از حالت خطي - غير خطي درروش تحليلي به حالت غير خطي - خطي - غير خطي درروش عددي است . ضمن اينكه مقدار كل جابجايي به دست آمده از روش هاي عددي به مراتب
كمتر از مقدار به دست آمده از روش تحليلي با تئوري هاي مختلف بودهاست
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا