تازه چه خبر

خوش آمدید به کام به کام

برای دسترسی به همه ویژگی های ما اکنون به ما بپیوندید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم ، می توانید موضوعاتی را ایجاد کنید ، به موضوعات موجود پاسخ دهید ، به اعضای دیگر خود اعتبار دهید ، پیام رسان خصوصی خود را دریافت کنید و موارد دیگر. همچنین سریع و کاملا رایگان است ، پس منتظر چه هستید؟

سوالات را بپرسید

سوال های خودتان را در هر زمینه ای بپرسید کارشناسان به شما جواب می دهند

ارتباط با دیگران

با دیگران دوستان می توانید پیام و ارتباط بر قرار کنید

پروفایل

تنظیمات پروفایل شخصی خودتان را انجام دهید

ارائه يك رابطه تجربي در مورد تأثير شيب ناپيوستگي در مقاومت فشاري...

صفورا1111

عضو
عضو سایت
عضویت
19 Apr 2014
ارسال ها
385
پسندها
291
امتیاز
0
در برخي از توده سنگها وجود يك درزه يا دسته درزه غالب باعث ايجاد رفتار غير همسانگرد در توده سنگ مي گردد و لذا بررسي رفتار و مقاومت اينگونه سنگها در شرايط مختلف شيب درزه ها
و يا ميدان تنش از اهميت خاصي برخوردار است . بطور كلي رفتار و مقاومت اينگونه سنگهاي غير همسانگرد تابع خصوصيات هندسي درزه، خصوصيات مكانيكي درزه و همچنين بخش سالم (intact ) سنگ است . وضعيت گسيختگي در اينگونه سنگها نيز شامل لغزش روي سطح درزه و يا شكست در قسمت سالم سنگ است . در اين مقاله با آناليز نتايج از منابع مختلف، معيار تجربي
جديدي جهت تعيين و تغييرات مقاومت سنگهاي غير همسانگرد ارائه گرديده، بدين ترتيب كه مقاومت فشاري اينگونه سنگها به صورت تابعي از فشار محصور كننده ومشخصات هندسي درزه ( شيب درزه ) در نظر گرفته شده است . ضرايب ثابتي در رابطه وجود دارد كه با رگرسيون داده هاي بدست آمده از آزمايش سه محوري ( قابل دسترسي در منابع مختلف ) حاصل گرديدند . رابطه ارائه شده انطباق مناسبي با نتايج تجربي داراست
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا