تازه چه خبر

خوش آمدید به کام به کام

برای دسترسی به همه ویژگی های ما اکنون به ما بپیوندید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم ، می توانید موضوعاتی را ایجاد کنید ، به موضوعات موجود پاسخ دهید ، به اعضای دیگر خود اعتبار دهید ، پیام رسان خصوصی خود را دریافت کنید و موارد دیگر. همچنین سریع و کاملا رایگان است ، پس منتظر چه هستید؟

سوالات را بپرسید

سوال های خودتان را در هر زمینه ای بپرسید کارشناسان به شما جواب می دهند

ارتباط با دیگران

با دیگران دوستان می توانید پیام و ارتباط بر قرار کنید

پروفایل

تنظیمات پروفایل شخصی خودتان را انجام دهید

ثابت سرعت انحلال پذيري (k) و ميزان كارست زائي در سنگ هاي ژيپسي

صفورا1111

عضو
عضو سایت
عضویت
19 Apr 2014
ارسال ها
385
پسندها
291
امتیاز
0
در غرب شهر شيراز به منظور ذخيرهسازي و استفاده از آب رودخانه خشك جهت مصارف كشاورزي، ايجاد شهرك توريستي به منظور جذب توريست، همچنين جلوگيري و كنترل خطر سيلاب زمستانه در شهر شيراز، سد مخزني خاكي تنگ سرخ احداث ميگردد . حضور سنگهاي انحلالپذير ژيپسي سازند گچساران در سطح و اعماق ساختگاه اين سد، با ريسك نشستپذيري و فرار آب قابل ملاحظه و موقعيت سد از نظر خطر ايجاد سيل براي شهر، لزوم مطالعه هر چه دقيق - تر وضعيت كارستزائي در اين سنگها را ايجاب مينمايد . در اين راستا، براي تحليل نحوه گسترش كارست و ميزان سرعت انحلالپذيري در ژيپسهاي محل طرح، منطقه ساختگاه سد به 3 زون مجزا تقسيمبندي گرديد . با اتكا به نتايج حاصل از ميكروگراويته هر زون، گمانه يا گمانههايي به عنوان شاخص گمانههاي موجود در آن انتخاب شد . سپس از محل فروچالهها، و از اعماق با بهرهگيري از نتايج آزمون لوژان، شاخص كيفي مغزه حفاري و اعماق وقوع افت راد نمونههايي برداشت و با انتخاب 4 نمونه مغزه براي هر زون و سوراخ كردن مركز آنها در امتداد طولي با دو اندازه مختلف، در آزمون سيركولاسيون تحت آزمايش واقع شدند . در نهايت ثابت سرعت انحلال متوسط نمونهها (Kav) تعيين و نحوه گسترش كارست در زون مربوطه و به طور كلي در كل ساختگاه، مورد تحليل و ارزيابي واقع گرديد
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا